Emlak Sektörü

Ülkemiz deprem kuşağında bulunmaktadır ve yapılaşma alanları deprem tehlikesi bulunan alanlarda yoğunluk gösterebilmektedir. Her gün alım satımı gerçekleştirilen konut binalarının deprem riski nedir? Sattığınız, satın aldığınız ya da kiraladığınız binanın risk durumu hakkında fikrriniz var mı? Binanızın deprem tehlikesi karşısında riskini biliyor musunuz? Bulunduğunuz bölgenin deprem riskini biliyor musunuz?

Türkiye Deprem Tehlike Haritası 2018 yılında güncellenmiştir. Bu haritaya göre yer yer deprem tehlikesi artmıştır. Türkiye deprem tehlike haritası, Maden Tetkik Arama tarafından belirlenen ve yapısal özellikleri bilinen fay hatları üzerinden oluşturulmuştur. Konya’da 8 Kasım 2021’ de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile deprem tehlikesi az, neredeyse hiç olmayan Konya ilinin bile hasar verici, yıkıcı depremlere maruz kalabileceğini göstermiştir.

Simurg Resilience: Deprem Risk ve Dirençlilik Karar Destek Yazılımı sizler için;

- Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (2019) – Sokak Tarama yöntemi ile Bina Bilgi Formu verileri kullanılarak riskinizi ve performans puanını hesaplar.

- Türkiye için geçmiş depremlerde hasar gören bina bilgileri kullanılarak akademisyenler tarafından geliştirilmiş olan ön değerlendirme yöntemleri ile binanıza dair hasar durumunu tahmin eder.

- Orta ve Ağır Hasarlı binalar için günün farklı saatlerinde meydana gelebilecek bir tasarım depremi altında can kaybını ve mal kaybını hesaplar.

- Ayrı bir paket olarak ve yapay zeka yöntemi kullanarak geliştirdiğimiz ön değerlendirme yöntemi ile binaların tasarım depremi altında kapasitelerinde meydana gelebilecek kapasite düşüşü tahmin edilebilmekte ve tahmini hasar ve güçlendirme durumlarına göre dirençlilik parametreleri hesaplanmaktadır.

- Yapay zeka kullanılarak yapılan hesaplamalarda bina önemine, ekonomik değerine bağlı olarak risk endeksi hesaplanmaktadır.

Simurg Resilience: Deprem Risk ve Dirençlilik Karar Destek Yazılımı ile yapabilecekleriniz;

Simurg Resilience platformu akademik ön değerlendirme yöntemlerine dayanarak risk durumunuzu tahmin eder. Böylelikle, emlak alım-satımında binaların depreme dayanıklılığı hakkında tahmin esaslı da olsa somut bir veri elinizde olacaktır.

Simurg Resilience