Simurg Resilience

Simurg Resillience

Şirketimiz TÜBİTAK 1512 desteği ile Dr. Öğr. Üyesi Vesile Hatun Akansel tarafından kurulmuş bir AR-GE şirketidir. TÜBİTAK 1512 projesi; TC Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, TC. AFAD Daire Başkanlığı Deprem Dairesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve destek mektupları ile proje tamamlanmıştır.

Şirketimiz aynı zamanda Kosgeb İleri Girişimci Destek Programı ile desteklenmiştir. Ekibimiz genç, dinamik akademisyen ve mühendislerden oluşmaktadır. Ayrıca alanında uzman Akademisyenlerin danışmanlığında çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Ar-ge çalışmalarımız ile ülkemizdeki deprem kaynaklı afetler öncelikli olmak üzere kayıp ve zararların önüne geçmektir.

news photo
news photo
Simurg Resilience