Riskli çıkan binalar

Simurg Resilience Deprem Risk ve Dirençlilik Platformu risk tahmini yapar. Binanızın performans kriterlerini sağlayıp, sağlamadığı detaylı analizler gerektirir. Binanızın hasar tahmini orta ve ağır hasarlı çıkması durumunda;

- Bir inşaat mühendisliği tasarım ofisi ile iletişime geçiniz ve binanızın TBDY (2018)’ e göre performans analizini yaptırın.

- Binanız performans kriterlerini sağlamıyor ise güçlendirme projesi hazırlatınız.

- Eğer güçlendirme maliyeti yüksek çıkıyorsa ve mümkün görünmüyor ise ve yıkılmasını istiyorsanız. 6306 sayılı Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kentsel Dönüşüm için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirsiniz.

Simurg Resilience